Equip d’assessors energètics municipals per a una nova cultura energètica

2010-12-31 15:00

Des del mes juliol d’aquest any, l'Ajuntament de Figueres té contractat un equip d'assessors energètics de 14 persones format per ambientòlegs, lampistes, instal·ladors, auxiliars administratius i un dissenyador gràfic. L'objectiu genèric d'aquest equip és el foment d'una nova cultura energètica basada en l'estalvi, l'eficiència energètica i l'impuls a les energies renovables.

Amb aquest objectiu s'han dut a termes les següents actuacions:

1.-Elaboració de 96 auditories a comerços de la ciutat. S'ha ofert a tots els comerços de la ciutat la possibilitat d'elaborar una auditoria energètica específica per a cada comerç. En total s'han fet 96 auditories. Aquestes auditories analitzen la despesa energètica i els equips de consum energètic de cada comerç i proposen actuacions de millora de cares a l'eficiència energètica i a l'estalvi energètic i econòmic. A cada comerç se li dóna una carpeta amb el resultat de la seva auditoria i se'ls realitza una sessió explicativa dels resultats, així com de les accions de millora que poden aplicar (canvi de bombetes, fluorescents i equips més eficients, canvi d'hàbits, assessorament en contractació de serveis energètics). També se'ls ofereix informació sobre línies de subvencions existents, així com de la normativa sobre contaminació lumínica dels establiments comercials.

2.-Elaboració d'auditories energètiques a edificis municipals. En total s'han auditat 15 edificis entre centre cívics, equipaments esportius, biblioteca, llars d'infants, edifici consistorial, edifici del serveis tècnics. En tots els casos s'han estudiat els consums i els equips existents i s'han fet propostes de millora.

3.-Canvi de l'enllumenat intern de l'edifici dels serveis tècnics municipals (edifici de l'Avda Salvador Dalí 107. OMAC). Un cop feta l'auditoria energètica d'aquest edifici i amb la col·laboració de l'empresa Phillips s'ha procedit al canvi de bombetes de l'edifici i a la instal·lació de detectors de presència. Amb aquestes mesures només s'activarà el consum energètic quan hi hagi presència humana i es reduiran les hores d'encesa que revertiran en un menor consum energètic.

4.-Instal·lació d'un estand a la Rambla de Figueres. Durant els matins de la segona quinzena de desembre, s'ha instal·lat un stand de l'Agència Local de l'Energia de Figueres a la Rambla per tal de difondre entre els ciutadans les mesures d'estalvi energètic a les llars. En aquest estand es distribueixen fulletons i es pot comprovar "in situ" l'eficiència dels llums de leds, així com comprovar el consum de bombetes i electrodomèstics de la llar.

5.-Ampliació de continguts de la pàgina web municipal. S'ha dotat de més contingut l'apartat Energia i Canvi Climàtic de la web municipal amb l'objectiu de difondre la nova cultura energètica i les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.

Aquest equip d'assessors energètics està essent coordinat per l'Agència Local d'Energia de Figueres (ALEF) de la secció de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres. Aquesta iniciativa compta amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a través del programa Impuls.