Entra en vigor a Figueres la nova ordenança municipal de protecció i control de tinença d'animals

2021-06-30 17:00

A partir d'avui dimecres 30 de juny entren en vigor les noves ordenances municipals de protecció animals a la ciutat de Figueres, concretament per a les espècies gats, gossos i fures.

Les anteriors daten del 2002 i era una necessitat urgent per a Figueres crear aquestes noves ordenances adequades als nostres temps, amb una gran part de la ciutadania preocupada i cada vegada més, pel benestar i la protecció animal.

Les finalitats d’aquestes ordenances són assegurar la protecció o el benestar dels animals, perseverar la salut la convivència i la seguretat de les persones, garantir el control sanitari i poblacional de les espècies presents i fomentar la participació ciutadana en matèria de protecció i respecte cap a la resta d’animals, així com fer pedagogia sobre la importància de l’adopció.

Les ordenances, que es disciplinen en 63 articles, recullen punts com aquests:

Les colònies ferals estan gestionades de forma ètica i amb la col.laboració d’entitats animalistes. El rol i la importància de les seves cuidadores voluntàries estan reconegudes i regulades per l’Ajuntament.

Els coloms disposen de pinso anticonceptiu per a un gestió ètica per tant queda prohibit alimentar-los a la via pública.

Els animals no poden viure permanentment a balcons i terrasses, ni mantenir-los lligats  permanentment. Es regula l'espai mínim on poden romandre els animals.

Queda prohibit fer servir collars d’estrangulació, de punxes o ofec

Els gossos potencialment perillosos, GPP,  hauran de ser esterilitzats a partir dels set mesos d’edat i el seu propietari i/o conductor, tenir en vigor la llicència administrativa de tinença amb tota la documentació necessària en regla.

A més de recollir els excrements serà necessari portar una ampolla amb aigua per a netejar els orins del gos.

Els animals han de ser identificats i donats d’alta al cens municipal, un tràmit gratuït pel ciutadà.

Queden prohibides les baralles d’animals, com gossos i galls.

Hi haurà major control de benestar animal per part de l’Ajuntament i organismes públics.

Els animals de companyia poden entrar a la majoria d'edificis municipals.

Els animals de consum humà que es trobin vius però pendents de mort a l'escorxador seran tractats amb el respecte que es mereixen i se´ls garantirà el seu benestar, protegint-los de les inclemències meteorològiques i facilitant-los beguda.