Endesa tanca una anella elèctrica a Roses per a reforçar i millorar el servei

2024-06-20 11:00

Endesa ha finalitzat els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de Roses amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients d’aquest municipi de l’Alt Empordà. La finalitat no és només modernitzar les infraestructures, sinó deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i facilitar la transició energètica. Els treballs han suposat una inversió de 51.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

L’operativa ha comprès l’estesa d’una nova línia subterrània de mitjana tensió a 25 kV -de gairebé mig quilòmetres de longitud- que discorre per l’Avinguda del Salatar i pels carrers de Miguel de Cervantes i de la Cala Rostella i, així, poder enllaçar tres centres de transformació ja existents que fins ara, però, estaven aïllats. D’aquesta manera es crea el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica, és a dir, que possibilita que, en cas d’incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció del servei. El nou cable, a més, és de nova tecnologia i molt més resistent, la qual cosa permet el reforç de tota la xarxa elèctrica de tota la zona, i beneficia, consegüentment, clients de les tres vies abans esmentades, i del Passeig Marítim i dels carrers de Joanot Martorell, Pedro Calderón de la Barca, Platja Salata, Jacinto Benavente, Sant Pau, Gola Estany i Punta del Pelegrí, entres els quals hi ha tres hotels.

Igualment, s’ha reformat tecnològicament un dels centres de transformació anellats, el que hi ha ubicat al carrer de la Cala Rostella. La unitat disposa ara de cel·les encapsulades en un gas de característiques especialment aïllants, fet que redueix la seva necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic que hi hagi de treballar.