Endesa reforma part de la xarxa elèctrica de Figueres per a millorar el servei al Bon Pastor, l’Eixample, l’Aigüeta i el Garrigal

2021-01-22 13:30

Endesa ha acabat recentment els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Figueres amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a més de 7.500 clients de la capital de l’Alt Empordà. A més, aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 50.000 euros, permet reforçar la seguretat de les infraestructures.

Els treballs han consistit a adequar dos centres de transformació, que s’han dotat de noves tecnologies. D’aquesta manera, s’ha procedit a substituir  les tradicionals cabines elèctriques per unes d’última generació que incorporen un gas de característiques aïllants. Aquestes infraestructures, completament estanques, tenen una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics, quan han d’entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Aquests treballs, que suposen una millora directa del servei al barri del Bon Pastor i les zones de l’Eixample, l’Aigüeta i el Garrigal, formen part dels plans d’inversió de la Companyia a la demarcació de Girona i tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques. D’aquesta manera, es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un millor servei als clients, ja que es dona una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.