Endesa i el Departament de Territori adeqüen cinc torres elèctriques del Parc Natural de Cap de Creus per a protegir aus amenaçades

2016-12-02 11:00

Endesa, amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i seguint la política mediambiental en matèria de protecció a l’avifauna, ha adequat cinc torres elèctriques ubicades al Parc Natural de Cap de Creus, a l’Alt Empordà, per tal de protegir espècies d’aus amenaçades, en especial l’àguila cuabarrada.

Concretament, l’actuació ha consistit a introduir noves mesures per a protegir l’avifauna en aquells punts on podrien existir possibilitats d’accidents per col·lisió o electrocució. En aquest sentit s’han instal·lat fundes i protectors a cables, autovàlvules, seccionadors, grapes, bornes i connectors.

En total, s’han instal·lat els diferents dispositius a 5 torres metàl·liques d’una mateixa línia elèctrica que discorre per la zona del Pení. El conjunt d’aquests dispositius redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi podria haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric, així com la conseqüent descàrrega. D’aquesta manera, se les preserva del risc d’electrocució en una zona especialment sensible, ja que, durant les èpoques migratòries, transiten pel paratge en grans bandades diferents espècies, algunes de gran envergadura.

Aquests treballs, responen a la política mediambiental de protecció de la diversitat en espais protegits. Així, s’uneix la voluntat sostenible i de suport i protecció a l’avifauna amb el compromís de servei als més de 4 milions de clients que Endesa té a Catalunya.