Els usuaris de la piscina municipal de Roses la valoren amb un 8,3 sobre 10

2021-02-17 15:00

La Piscina de Roses ha dut a terme l’enquesta de satisfacció anual dirigida a obtenir la valoració i opinió dels seus abonats i usuaris sobre el funcionament de les instal·lacions i els serveis prestats al llarg de l’any 2020. L’equipament ha obtingut com a resultat final una nota mitjana de 8,3 sobre 10, una molt bona valoració en un any extremadament complicat i difícil en la gestió del servei, i que representa un mínim descens d’una dècima respecte a l’any 2019, en què s’assolí la valoració rècord de 8,4. 

L’enquesta que la Piscina realitza anualment té per objectiu conèixer l’opinió dels seus usuaris per, posteriorment, establir línies de millora a implantar i aspectes a potenciar, ajustats a les necessitats manifestades. El nombre total d’enquestes recollides durant el període de realització de la valoració (entre el 9 i el 21 de desembre), ha estat de 198 respostes. Les votacions s’han pogut realitzar responent el formulari en línia enviat a les persones abonades i usuàries i penjat a la pàgina web piscinaroses.cat

A l’hora d’analitzar i valorar les puntuacions obtingudes, com en anys anteriors, es té en compte el valor de referència acceptat pel sector d’instal·lacions esportives de les mateixes característiques que la Piscina de Roses, el qual se situa en els 7 punts sobre 10. Aquest valor permet establir quins són els punts febles d’una instal·lació (els que es troben per sota dels 7 punts), quins els ben valorats però amb marge de millora (entre 7 i 8 punts), i quins són els punts forts de l’equipament (a partir de 8 punts). En la seva valoració global, la Piscina de Roses es troba en el apartat més alt de la classificació, amb una nota de mitjana final de 8.3.

Estudiats de manera individual, els aspectes millor valorats i que arriben a assolir nota de 9 o superior, són el tracte per part dels monitors d’activitats, els accessos i aparcament de la instal·lació i la metodologia emprada pels monitors. Fregant el 9, es troben l’atenció del servei de socorrisme, l’horari d’obertura, l’atenció de l’assessor de fitness i l’estat de neteja. 

Una dada molt destacable és que cap dels aspectes valorats es troba per sota dels 7 punts (els quals es considerarien punts febles), mentre que tan sols obtenen una nota d’entre 7 i 8 punts, 6 dels 22 ítems valorats: l’equipament de la sala fitness, la resolució d’incidències, el procés d’inscripció, la comoditat dels vestidors, la relació qualitat/preu i les opcions del horaris de les activitats.