Els usuaris de la piscina de Roses la puntuen amb un 8,3

2012-03-22 11:00

La Piscina Municipal de Roses revalida un any més la bona valoració que fan de l’equipament esportiu els seus usuaris i abonats, arribant a augmentar la puntuació de la majoria dels aspectes examinats. El total de 301 enquestes realitzades entre els passats 23 de gener i 29 de febrer, atorguen a l’equipament una puntuació final de 8,3 punts sobre 10, valoració que suposa un augment de 0,2 punts en el nivell de satisfacció respecte a l’any passat. 

La Piscina Municipal de Roses realitza anualment aquesta campanya d’enquestes amb l’objectiu de valorar el nivell de satisfacció dels seus usuaris vers el servei que ofereix l’equipament, així com per recollir de primera mà les aportacions i possibilitats de millora plantejades, informació amb la qual es treballa posteriorment per millorar de forma progressiva la qualitat. És el cas d’un factor com el de comoditat i estat dels vestidors, l’únic punt valorat per sota del 7 en l’enquesta realitzada l’any 2011, i que enguany ha pujat la seva valoració en 0,7 punts (ha passat del 6,9 a 7,6). 

Del total de setze aspectes valorats, tretze d’ells obtenen una puntuació superior o igual a 8, considerat com un resultat molt bo que marca els punts forts de l’equipament, en els quals l’equipament ha de treballar per mantenir la qualitat. Dels tres ítems restants, l’estat de neteja i la qualitat i temperatura de l’aigua freguen amb un 7,9 aquest nivell superior, mentre que l’aspecte valorat amb una nota menys alta és la comoditat dels vestidors, amb un 7,6. Tot i entrar en l’apartat de bons resultats, cal treballar per aproximar-los al nivell superior.
Entre els aspectes valorats es troben els horaris d’obertura de les instal•lacions, els espais i material de què disposen les diferents activitats, l’estat de manteniment i neteja, el monitoratge i els instructors, l’atenció al públic, la comoditat dels vestidors o, fins i tot, els accessos a l’equipament i la dotació d’aparcament. 

Els responsables de l’equipament valoren molt positivament les dades obtingudes, ja que denoten una consolidació a l’alça en la percepció que tenen els usuaris d’aquest servei esportiu. Com a agraïment als 301 enquestats i a la seva contribució en la millora del servei, la Piscina Municipal ha sortejat dues entrades per al Centre Lúdic i Termal Magma entre tots els participants.