Els treballadors de la neteja a Figueres cobren per sobre de la mitjana segons un estudi fet públic per l'Ajuntament

2016-12-21 21:30

Un estudi mostra que els treballadors de la recollida d’escombraries i neteja viària de Figueres cobren, de mitjana, un 12% més que en municipis similars de Catalunya

L’Ajuntament lamenta que  CO.BAS i CCOO hagin iniciat una vaga malgrat els esforços de negociació i la proposta que garanteix tots els drets i els sous  
Els serveis mínims es compleixen  el primer dia vaga, però els controls sindicals no estan respectant el drets treballadors que no volen secundar la protesta

Un estudi fet a partir de la consulta de diferents convenis col·lectius del sector de la recollida d’escombraries i neteja viària posa de manifest diferents substancials de sou entre els treballadors d’Ecoserveis i els d’altres municipis similars de Catalunya.

Segons aquest document, els empleats de la recollida d’escombraries i neteja viària de la capital de l’Alt Empordà cobren, de mitjana, un 12% més; un 17 % més els jardiners. A més, un auxiliar jardiner rep el mateix sou anual que un peó escombriaire: 24.000 euros bruts anuals més l’antiguitat. Un conductor de camió ingressa 32.500 euros l’any bruts (si treballa de nit) i 28.600 euros anuals (si ho fa de dia), a més de l’antiguitat. 28.600 euros és també el que cobra un oficial jardiner per treballar 35 hores a la setmana ( amb 20 minuts de descans al dia) i un lampista oficial 1a . Aquest últim rep també plusos per retén i per sortida presencial en cas d’avaria, el que pot suposar-li un sou anual brut d’uns 32.500 euros.  

L’estudi també indica que els treballadors de la recollida d’escombraries tenen 15’5 pagues l’any, amb 34 dies naturals de vacances .A més, gaudeixen de 6 dies d’assumptes propis i, en el cas dels treballadors del servei d’enllumenat públic, si no els fan servir l’empresa els ho ha de retribuir.

D’altra banda, segons revela el document, tots els treballadors d’Ecoserveis tenen permisos per motius de matrimoni, naixement de fills, trasllat de domicili i casament de familiars dins o fora del territori nacional (la durada està entre 1 i 15 dies naturals). Durant els períodes de baixa per accident o per malaltia, l’empleat percep el 100% del sou durant tot el període de baixa ja que l’empresa està obligada a pagar la diferència de salari que no percep el treballador de la Seguretat Social.

A més, segons l’estudi, els representants sindicals dels treballadors d’Ecoserveis (9 persones) disposen de 40 hores sindicals al mes sense que hagin de justificar la seva dedicació. 

Pel que fa a les hores extres, els treballadors del servei de recollida d’escombraries cobren el 200% de l’import per hora que consta en el conveni ja que sempre s’havia vingut abonat malgrat que l’empresa ha intentat negociar aquest import ( per exemple: 20euros/hora per a un peó escombriaire, 26 euros/hora per a un conductor de camió, o 23euros/hora per a qualsevol categoria del cos de jardineria).

L’Ajuntament de Figueres ha decidit fer públic aquest estudi amb la voluntat de ser transparent i d’oferir tota la informació de què disposa en relació al conflicte d’Ecoserveis que ha portat als sindicats CO.BAS i CC.OO a iniciar una vaga en plenes Festes de Nadal que pot ser molt perjudicial. El consistori reitera que no entén que els sindicats convocats no acceptin una proposta que ofereix garanties absolutes  als treballadors en les seves condicions laborals i salarials fins a la seva jubilació.

Els servis mínims es compleixen el primer dia de vaga

Pel que fa als serveis mínims, s’estan complint el primer dia de  vaga però l’Ajuntament ha detectat que no s’estan respectant per part dels controls sindicals els drets dels treballadors que no volen secundar la protesta. El consistori continuarà vetllant pel compliment dels serveis mínims i demana que es deixi treballar als empleats que  vulguin fer-ho .

L’Ajuntament  de Figueres està informant, en tot moment i per totes les vies al seu abast, als ciutadans per tal que  estiguin assabentats del desenvolupament de la vaga i de quins són els serveis mínims decretats pel Departament de Treball de la Generalitat . Com a primera mesura, s’ha enviat una circular informativa a les associacions de la ciutat i s’han penjat cartells informatius a totes les àrees d’aportació de residus.

L’Ajuntament insisteix en demanar la col·laboració dels ciutadans per intentar minimitzar els efectes de la protesta i reitera la seva voluntat de seguir negociant malgrat la vaga per tal de poder acostar posicions i arribar a una solució el més aviat possible.