Els serveis de transport i menjador escolar comencen esglaonadament i amb normalitat a la comarca

2013-09-12 14:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha iniciat avui tot l’operatiu vinculat amb les prestacions relacionades amb l’inici del curs escolar i les seves competències sobre transport i menjador. No s’ha notificat cap incidència destacable. Després que el curs passat tots els centres de secundària de l’Alt Empordà realitzessin jornada intensiva, el que va provocar un conjunt de canvis en els horaris del transport escolar en relació al curs anterior, aquest cop el servei registra porques novetats. Tot i això, la pàgina web del Consell ha registrat en els darrers dies unes 2.000 consultes relacionades amb els diferents serveis de menjador i transport escolar, ja que inclou tota la informació al respecte.

En concret, el transport escolar portarà diàriament, aquest curs, a l’entorn d’uns 2.200 alumnes de tota la comarca, corresponents als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres. Es tracta d’una xifra inferior a la de l’inici del curs anterior i que es concretarà en els propers dies un cop es facin efectives les inscripcions dels alumnes de batxillerat que faran ús d’aquesta prestació que, en aquest nivell, no és obligatòria. Aquest curs hi ha en servei una flota de 70 vehicles que pertanyen a una desena d’empreses de transport. Avui s’han desplaçat un miler d’alumnes ja que només han començat les classes d’infantil i primària i demà ho faran els de secundària.

Aquest curs, com a novetat, entrarà en servei -demà mateix- una nova línia de transport escolar que unirà els municipis de Borrassà i de Santa Llogaia d’Àlguema amb l’institut de Vilafant, on desplaçarà tots els alumnes d’ESO d’aquests dos municipis que fins ara anaven a Figueres. L’autobús sortirà diàriament de Borrassà per adreçar-se a Santa Llogaia i un cop recollits tots els estudiants els deixarà a l’institut vilafantenc.

Pel que fa al servei de menjador obligatori, novament no hi haurà alumnes de secundària perquè acaben la jornada lectiva a les 14.45 h. i el servei de transport escolar els porta tot seguit a casa. A falta del tancament definitiu de les dades, es pot avançar que s’ha registrat un increment en el nombre de sol·licituds de beques de menjador que es concedeixen per raons socials o de distància al centre docent al qual estan adscrits, malgrat ser alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.

Pel que fa als menjadors, el Consell Comarcal ha assumit per al curs 2013-14 la gestió de 33, el que representa més del 50% dels menjadors escolars de l’Alt Empordà. Són dos més que l’any passat, concretament l’escola Jaume Vicens Vives de Roses i el Joaquim Gifre de Garriguella.