Els Premis d'Inclusió Social s'exposen al Consell Comarcal

2014-01-17 18:00

La sala d’exposicions del Consell Comarcal acull fins al 30 de gener una exposició en la qual s’exhibeixen les propostes i idees presentades a la primera edició dels Premis d’Inclusió Social així com els projectes guardonats. Aquesta iniciativa té com a finalitat mostrar la diversitat de propostes que han plantejat entitats i ciutadans de la comarca per  millorar les condicions de vida de la població més vulnerable. La mostra es pot visitar tots els dies laborables, en l’horari d’obertura de les oficines de la institució (de 9 a 17 h).

El proper 29 de gener, a les 18 h, es farà lliurament del Premi Inclusió 2013 al projecte “La Cuina, cooperativisme a foc lent”, presentat pel Col·lectiu Eines, integrat per Mireia Vehí, Carla Alsina i Christel Keller, i l’accèssit atorgat a l’Associació El Tamariu pel projecte laboral “El Tamariu-Reciclatge de Paper”. Els Premis Inclusió Social són una iniciativa promoguda pel Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016, impulsada per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal.

El projecte “La Cuina, cooperativisme a foc lent”, que rebrà una dotació econòmica de 5.000 euros, és una iniciativa d’emprenedoria social vol donar resposta a la situació de crisi mitjançat una proposta innovadora que integra les perspectives intercultural i de gènere. Té com a objectiu promoure l’acció comunitària i l’economia social i cooperativa per fer front a la precarietat de les economies domèstiques, l’atur de llarga durada i els efectes de la crisi en determinats sectors vulnerables de la societat.

El projecte proposa generar un espai de trobada, “La Cuina”, en el qual les persones participants podran compartir i col·lectivitzar les tasques domèstiques (cura de persones, alimentació i cura de la llar) i posarà en marxa una oficina de formació i assessorament per fomentar iniciatives emprenedores i d’autocupació entre les persones que participin en aquest espai. El projecte es durà a terme al llarg de l’any 2014 a l’àrea bàsica de serveis socials de Sant Pere Pescador.

Pel que fa a l’accèssit, “El Tamariu-Projecte laboral Reciclatge de Paper” presentat per Lluís Arté, president de l’Associació Tamariu i dotat amb 1.000 euros, té com a finalitat promoure l’activitat ocupacional per a un grup de nois i noies amb discapacitat intel·lectual de la comarca de l’Alt Empordà. El projecte vol fomentar la integració sociolaboral d’aquests joves que ja han acabat el seu cicle formatiu i han d’inserir-se al mercat de treball.  La proposta se centra en generar llocs de treball a partir d’una activitat productiva centrada en el reciclatge de paper de diari destinat a facilitar bales de paper triturat i premsat per a nius de garrins a diverses granges de la comarca. Aquest projecte es durà a terme al llarg de l’any 2014 al municipi de Castelló d’Empúries i beneficiarà a joves de tota la comarca.

El jurat del I Premis d’Inclusió Social a l’Alt Empordà, que va donar a conèixer el seu veredicte el passat mes de desembre, va tenir en compte en tots dos casos, entre d’altres criteris de valoració, l’esforç per promoure una activitat en el territori innovadora, la qualitat i viabilitat de la proposta tècnica i  l’experiència dels equips professionals. En aquesta primera convocatòria es van presentar una gran diversitat de projectes (11 en total) orientats a promoure la inclusió social de persones i col·lectius vulnerables de la comarca.

La iniciativa del lliurament dels Premis d’Inclusió Social neix del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 i té com a finalitat fer emergir i finançar iniciatives innovadores dirigides a promoure processos d’inclusió social per millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.