Els joves de Palau de Santa Eulàlia condicionen un itinerari saludable

2014-04-21 16:30

La comissió juvenil del municipi de Palau de Santa Eulàlia ha iniciat els primers treballs del projecte de l’itinerari saludable. Després de diverses reunions de preparació per tenir clara la logística, el buidat d’informació i recollir el consens de la proposta, avui dilluns 21 d'abril s’ha iniciat la primera jornada de camp.

El projecte consisteix en condicionar un terreny municipal ubicat a l’entrada de Palau per estudiar i dibuixar el possible mobiliari urbà que hi pot anar destinat. Així mateix aquest terreny serà part de l’itinerari saludable que els membres de la comissió crearan amb el doble objectiu de potenciar llocs singulars del poble com indrets per recuperar els seus noms històrics, miradors i de poder fer un itinerari per poder fer a peu i d’aquesta manera posar una eina pel municipi per poder anar a fer exercici.

El terreny serà part d’aquet itinerari on s’hi ubicaran aparells per poder fer exercici de forma recomanada. Els primers treballs han estat en l’esmentat terreny municipal on es podaran els diferents arbres i arbustos existents de vegetació mediterrània que donaran una zona d’ombra, així com la desbrossada de l’herbassar per poder-hi els treballs per terraplanar i posar-hi el material necessari per completar el projecte.

Altres projectes previstos per la comissió juvenil en els propers mesos són el curs informàtic per a la gent gran que es farà els propers mesos d’estiu, la neteja d’una barraca del municipi i el documental de la memòria històric entre d’altres.