Els jardins de l'Alt Emporda tendeixen a substituir les plantes ornamentals per horts

2014-07-29 12:30

L’investigador de la UdG Josep Padullés ha analitzat 258 jardins privats de l’Alt Empordà amb l’objectiu d’inventariar-ne la flora. De les 635 plantes identificades, l’ambientòleg i geògraf ha conclòs que el 68% són exòtiques. A més, ha detectat l’increment del cultiu d’hortalisses i arbres fruiters.

En el context mediterrani, el procés d’expansió urbana de les últimes dècades ha propiciat un augment dels habitatges unifamiliars amb elements exteriors decoratius com ara jardins o piscines. Concretament, els jardins privats poden representar bona part de la superfície urbana total alhora que consumeixen una part significativa de l’aigua de les llars.

L’ambientòleg i geògraf Josep Padullés ha analitzat aquests ecosistemes tan particulars i, en especial, la seva flora aconseguint reunir unes conclusions essencials per orientar polítiques de planejament urbà i establir mesures de gestió de l’aigua. Padullés és un investigador en formació de la Universitat de Girona que, en aquests moments, està desenvolupant la seva tesi doctoral sota la direcció dels investigadors del Departament de Geografia, Josep Vila i Carles Barriocanal. Aquest darrer també exerceix la seva activitat a la Universitat de Barcelona.

La flora de l’Alt Empordà

En un primer estudi, Josep Padullés ha visitat 258 jardins privats de l’Alt Empordà per tal d’inventariar-ne la seva flora i descriure’n les seves característiques i pràctiques de gestió. D’entrada, ha detectat una tendència creixent a substituir plantes ornamentals per horts amb hortalisses i arbres fruiters. L’investigador també ha observat que més de la meitat de la superfície dels espais exteriors corresponen a àrees pavimentades o artificials cobertes amb elements com, per exemple, grava, sorra o escorça de pi.

Josep Padullés ha inventariat la flora dels jardins altempordanesos i hi ha trobat 635 plantes diferents amb un predomini clar d’espècies considerades exòtiques (68%). Fa molts anys que algunes d’aquestes espècies –les més abundants–es cultiven a casa nostra com ara els rosers, els evònims, els llimoners i les palmeres. Per això, sovint tenim la percepció que són plantes autòctones quan, en realitat, provenen d’altres països.

Pel què fa al sistemes de reg utilitzats a l’Alt Empordà, l’estudi destaca que els jardins amb majors requeriments hídrics disposen de sistemes de reg més tecnificats.