Els familiars del prevere Miquel Pujol cedeixen el seu arxiu a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

2014-01-14 12:30

La família de Miquel Pujol Canelles ha decidit cedir l’arxiu personal del prevere i medievalista a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries.

Miquel Pujol Canelles (Castelló d’Empúries 1927- Girona 2011) va dedicar part de la seva vida a la investigació història, especialment a l’època medieval castellonina. Va elaborar estudis en tots el àmbits d’aquest període. Els seus treballs sobre la comunitat jueva de Castelló, les conversions al cristianisme i la organització de l’aljama són un referent pels estudis del judaisme català.

La donació, que ocupa uns 3 Ml de prestatgeria, la integren  notes, reflexions i apunts de les seves recerques històriques, una vintena de manuscrits del segle XIV i XV, una petita col·lecció d’imatges, dos treballs inèdits i un seguit de transcripcions i buidatges de protocols notarials dels segles XIV i XV procedents de l’Arxiu Històric de Girona, així com de documentació conservada en altres centres. El contingut de l’arxiu personal de mossèn Pujol és  un reflex fidel de la metodologia que havia utilitzat per elaborar la seva extensa i acurada obra. El llegat conté també tots i cadascun dels treballs que havia publicat, complementats amb anotacions, reculls bibliogràfics i documentals i tota mena de suggeriments que donen peu a futurs projectes d’investigació històrica.

La valuosa aportació de Miquel Pujol a la història de Castelló i per extensió de l’Empordà aviat es trobarà a l’abast d’investigadors i estudiosos. Actualment el fons està en procés de catalogació.