Els dijous doble sentit de circulació al carrer Avinyonet de Figueres

2013-11-28 15:00

Mentre durin les obres que es fan a l'encreuament de la Ronda del Parc amb Damas Calvet i Avinyonet s'ha habilitat un tram de doble sentit per facilitar l'accés dels veïns als guals.