Els camions de gran tonatge ja no poden circular per la N-II

2013-04-19 08:00

Des d'aquest divendres 19 d’abril s’ estableix la mesura de restricció a la circulació amb caràcter temporal, per a tots els dies de l’any entre les 0.00 i les 24.00 hores, a la N-II entre el PK 692,05 a Vidreres i el PK 773,5 a la Jonquera, en ambdós sentits, i es prohibeix la circulació dels vehicles o conjunts de vehicles de transport de mercaderies de 4 o més eixos, en servei o no. 

L’SCT, amb col·laboració dels Mossos d’Esquadra, realitza una campanya informativa intensiva a peu de carretera durant el període inicial d’aquesta mesura restrictiva a través del panells de missatgeria variable fixos disposats a les vies d’alta capacitat que connecten i s’adrecen cap a la N-II (AP-7, C-25, C-35, C-65, C-31 nord, C-33, B-30, B-20 i C-32) i també amb panells de missatgeria variable mòbils instal·lats temporalment a la N-II. 

S’exceptua de la mesura de restricció a la circulació a la N-II per aquells vehicles o conjunts de vehicles en què l’origen o destí de la mercaderia que transporten, d’acord amb la carta de port o document equivalent que duen a bord, estiguin a les comarques de de Girona en el trajecte mínim imprescindible degudament justificat. No obstant això, en el tram de la travessera de Bàscara no existirà aquesta excepció. 

També queden exempts d'aquesta mesura els vehicles o conjunts de vehicles amb destí a proveïment o avituallament a la N-II en el trajecte mínim imprescindible, degudament justificat, llevat del tram de la travessera de Bàscara. Els vehicles o conjunts de vehicles amb autorització especial de circulació per raó de la seva càrrega indivisible o de les característiques constructives dels vehicles amb itinerari específic que inclogui totalment o parcialment el tram afectat per aquesta restricció. Les situacions excepcionals o d’emergència en què la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra pot permetre la circulació dels vehicles sotmesos a la restricció per raons excepcionals, d’emergència o de servei públic.