Els assistents a l'Acústica deixen a Figueres 1,4 milions d'euros

2013-07-26 08:00

S'ha presentat un estudi d'impacte econòmic del festival Acústica realitzat per Sòcol Tecnologia Social, empresa adscrita al Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els assistents realitzen una despesa mitjana de 40 euros. Per cada euro que aporten les administracions per a la realització del festival se'n generen 9.