Els tres darrers presidents del comerç figuerenc volen el Palau de Congressos a la plaça Catalunya

2011-04-26 18:30

Jordi Rotllan, Robert Figueras i Joan Falgarona, els tres darrers presidents de Comerç Figueres signen un document conjunt on defensen la ubicació dle futur Palau de Congressos de Figueres a la plaça Catalunya. Aquest és el document:

En relació a les diferents propostes d’ubicació del futur Palau de Congressos/Fires i tenint en compte que Figueres és una ciutat amb una important pluralitat d’empreses i treballs que ens enriqueixen a tots però basada essencialment en el comerç i l’oferta turística de cultura i shopping, creiem que els criteris que s’haurien d’exigir a l’emplaçament d’aquest nou equipament son:

Centralitat. El nou Palau de Congressos hauria de ser un equipament que ajudés a potenciar el comerç de la ciutat, proper als principals equipaments culturals, que pogués ser utilitzat pel teixit comercial en l’execució de fires locals i de promoció dels productes del territori, accessible a la població, que ens ajudés a ampliar el centre comercial de la ciutat,... La Plaça Catalunya compleix amb aquest criteri.
Accessibilitat. Ha de ser fàcilment accessible per tots aquells que venen de fora de la ciutat.
La Plaça Catalunya, a través de l’Avinguda Vilallonga (cinturó de ronda) i dels carrers Nou i Méndez Núñez compta amb una accessibilitat immillorable.
Facilitat d’aparcament per tots els forans. La Plaça Catalunya ja te en el seu subsòl l’aparcament més gran del centre de Figueres. D’altra banda, Saba s’ha compromès a ampliar-lo quan l’Ajuntament executi l’obra de construcció d’un nou equipament a l’espai on ara hi ha la zona de parc infantil.  
El nou Palau Firal no ha de suposar un cost per a Figueres, ha d’estar, per tant, construït a la mesura d’una ciutat amb previsió d’arribar als 60.000 habitants i que asseguri un retorn econòmic que amortitzi l’obra i en pagui el manteniment. La dimensió del Palau de Congressos que es podria construir a la Plaça Catalunya seria l’adequat.
Crear sinèrgies amb la ciutat. El nou Palau a la Plaça Catalunya suposaria importants sinèrgies amb la nova coberta de la plaça, amb els sectors hoteler i comercial de la ciutat i amb els equipaments culturals de Figueres.
Potenciar al sector hoteler de Figueres. La ubicació en una zona cèntrica de la ciutat, com ho és la Plaça Catalunya, asseguraria que els participants forans en congressos i fires decidissin fer les seves reserves en hotels de la ciutat.
La construcció i ubicació de qualsevol Palau de Congressos/Fires han d’estar recolzades pels principals sectors econòmics de la ciutat, no tindria cap sentit una inversió d’aquest tipus en contra de les demandes/criteris dels motors econòmics locals.

També és important recordar que l’oferta comercial del centre de Figueres te una dimensió molt superior a la que li pertocaria tenint en compte el nombre d’habitants de la comarca. Donada la major competència entre territoris que vivim dia rere dia i la més que probable harmonització de preus en relació a França en el futur, és del tot necessari, per tal de garantir la continuïtat d’aquesta oferta, que es generin nous focus d’atracció de visitants a la zona centre.


D’altra banda, és important tenir en compte que:

La nostra realitat territorial i demogràfica justifica que l'aposta dels congressos per la ciutat de Figueres s'emmarqui en un concepte de petit format. Aquesta realitat encaixa amb una de les principals tendències del mercat de reunions, incentius, congressos i exposicions, els "meetings on the move" o reunions en moviment. Aquesta tendència respon a una evolució social del mercat de reunions. Un format més econòmic, que ha demostrat científicament que suposa una millora de la productivitat i de la salut del treballador/participant en el congrés.
Les reunions en moviment combinen espais de treball, amb espais oberts on es pugui dur a terme el moviment del grup i espais naturals per concloure aquests esdeveniments. Figueres i el seu entorn (l’Empordà) hauria de tenir en compte aquesta tendència i apostar per un espai de reunions polivalent, de petit format, on es pugui interactuar amb l'espai exterior tot desenvolupant el concepte de reunions en moviment de ciutat o de natura. Els beneficis d'aquest tipus de format són: hi ha més activitat física, millora la productivitat, punt de vista diferent, millora l’esperit d’equip, més assequible, més verd, ajuda al Pla de Millora del Benestar de l’empresa, menys estrès,...

Per tot això, demanem que tots els partits polítics adquireixin el compromís de construir, en quant sigui possible, el Palau de Congressos/Fires de Figueres a la Plaça Catalunya.

Jordi Rotllan Torrent President Comerç Figueres des de 2005 

Robert Figueras Gimbernat President Comerç Figueres de 1999 a 2005 

Joan Falgarona Cortada   President Federació Comerciants  de 1992 a 1999