Els propietaris de més de 7.000 habitatges de Castelló d'Empúries haurien d'obtenir la llicència d'ús turístic

2010-11-16 15:00

Una setantena de propietaris s’han dirigit a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per tal de tramitar-la llicència d’ús turístic d’acord amb el Decret que el Govern de la Generalitat va aprovar el passat 9 de novembre.

Per a un ajuntament com el de Castelló d'Empúries, aquesta mesura suposa una manera d’ordenar el parc d’habitatges a partir del seu ús. La transferència d’aquesta competència als ajuntaments "millorarà l’ordenació actual d’aquesta activitat turística, evitant males pràctiques i tots els aspectes negatius que implica una activitat sense control", explica l'alcalde, Salvi Güell, afegint que "trobem a faltar més recolzament d’altres administracions per tal de portar a terme una tasca d’aquesta envergadura".

Un estudi d’anàlisi i diagnosi del parc d’habitatges de Castelló d'Empúries determina que dels 14.750 habitatges quasi 11.612 unitats (al voltant de tres quartes parts), són habitatges secundaris. En percentatges això significa que el 22% esdevé principal, un 4,3% roman buit i més d’un 73% és secundari.

Dels 11.612 habitatges de segona residència es desglossen en casos que sí i que no es lloguen. D’acord amb aquesta divisió, els habitatges que no es posen a lloguer serien uns 4.250, contra els 7.362 que sí ho fan. D’aquests el 44,1% (3.247 habitatges) es gestionen sense cap mena de mediació de professionals.

Per ajudar als propietaris a adaptar-se a aquesta normativa, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries bonificarà, per ordenances fiscals, el 75% del cost que suposa l'aplicació del decret.

Els habitatges d’ús turístic tenen gran rellevància a Castelló d’Empúries, i en aquest sentit l’Ajuntament està estudiant la constitució d’una Comissió Tècnica de Seguiment sobre habitatges d’us turístic, amb les funcions d’avaluar la implantació i el funcionament de la concessió de llicències i la realització de tasques d’inspecció per tal de prendre les mesures adients en funció dels mateixos.