Els germans Santos Torroella de Portbou a la Revista de Girona que es presentarà al Museu de l'Empordà

2012-01-10 09:30

Aquest dijous 12 de gener (19:00) tindrà lloc al Museu de l'Empordà de Figueres la presentació del número 270 de la Revista de Girona, encapçalat pel dossier “Els Santos Torroella. Ángeles, la pintora, i Rafael, l'intel·lectual”. El dossier fa una aproximació exhaustiva a la vida i al llegat artístic i intel·lectual d'aquests germans portbouencs que han esdevingut dos dels personatges més representatius de la generació d'intel·lectuals i artistes de la postguerra a Catalunya.

A “L'accent portbouenc dels Torroella”, el periodista Josep Playà reflexiona sobre com la infància empordanesa d'Ángeles i Rafael va perdurar en les seves vides i en la seva obra; Ricard Mas, a “Records d'un seu deixeble”, explica la seva experiència personal al costat de Rafael Santos Torroella, amb qui va estar treballant sis anys; i finalment, Anna Capella, a “L'acollida de l'obra dels Santos Torroella a les terres gironines”, recull el gran nombre de reconeixements que se'ls han fet al llarg dels anys a les comarques gironines, com l'atorgament a Rafael del premi Espais a la crítica d'art l'any 1992 o l'homenatge que el 2011 va fer Portbou a Ángeles en el centenari del seu naixement, amb l'organització d'una exposició.