El Servei local de Teleassistència de Dipsalut porta a terme accions especials pel coronavirus

2020-03-17 11:15

El Servei local de Teleassistència de les comarques gironines, que gestiona Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, és un recurs imprescindible per a la gent gran o amb dependència que viu sola, un dels col·lectius més vulnerables en l’episodi de pandèmia generat pel COVID-19. És per això que, després de l’activació del Pla Procicat, feta per la Generalitat de Catalunya, el Servei ha adoptat, des del dijous 12 de març, un seguit de mesures per assegurar la resolució d’emergències dels usuaris i per garantir el correcte funcionament dels processos bàsics d’atenció, com a prioritats davant aquesta situació extraordinària. 

725 trucades de persones usuàries sol·licitant informació sobre el coronavirus

Des del passat dia 12 i fins el dia 15 de març, el Servei local de Teleassistència ha rebut un total de 725 trucades sol·licitant informació sobre el nou coronavirus. En aquestes trucades, els i les professionals del Centre d'Atenció del Servei han aportat consells de prevenció a les persones usuàries, sempre segons les instruccions i els protocols marcats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com les instruccions establertes pel Govern central en relació amb l’estat d’alarma.

La voluntat del Servei és transmetre tots aquests consells, amb un suport i acompanyament als usuaris, afavorint també que mantinguin el contacte amb l’exterior, tot i aquests dies de confinament. Tot i això, cal un ús responsable del Servei, ja que la prioritat absoluta és atendre les possibles situacions d’emergència entre les persones usuàries.

De les 87 emergències gestionades aquests dies, 3 estan relacionades amb el coronavirus

Des del dia 12 i fins el 15, el Servei local de Teleassistència de les comarques gironines ha gestionat un total de 87 situacions d’emergència, de les quals, 3 estan relacionades amb el COVID-19. Aquestes 3 corresponen a municipis de l’Alt Empordà i la Selva. S’han derivat al 061, que ha obtingut la informació de la que disposa el Servei i que pot ser d’interès per a cada cas.

Seguiment proactiu als usuaris més fràgils per identificar necessitats

En aquest moment de situació excepcional, el Servei local de Teleassistència ha prioritzat les seves accions segons importància/urgència i factors de risc.

Una de les accions que es realitzen de manera continuada són les trucades de seguiment proactiu, especialment a les persones usuàries considerades més vulnerables, sigui pel seu estat de salut, nivell de dependència, manca de xarxa familiar o altres suports i aïllament.

Des del Centre d’Atenció es va trucant per mantenir el contacte i conèixer l'estat d'aquestes persones, transmetre tranquil·litat, i oferir-los l'ajuda que puguin necessitar, sempre en coordinació amb els serveis socials dels municipis gironins. Així, els serveis socials poden conèixer les necessitats d’aquestes persones amb més fragilitat i comprovar que tenen les necessitats bàsiques cobertes: com ara aliments suficients, els medicaments necessaris abastiment d'aigua, llum, calefacció i altres.

En el cas que es detectin problemes en aquest sentit, s’informa de forma immediata als serveis socials municipals i comarcals, perquè puguin donar-los suport, ja sigui a través dels propis recursos o de les xarxes de voluntariat que s’han creat. En alguns casos concrets, són els mateixos professionals de les unitats mòbils del Servei els que s'encarreguen de realitzar els encàrrecs imprescindibles per a aquestes persones, prenent les mesures de prevenció adients per evitar riscos.

Per la seva banda, alguns municipis, a partir de les dades del padró municipal, també estan trucant a les persones més grans per saber com es troben i posar a la seva disposició serveis de lliurament a domicili, coordinant-se amb el comerç local.

Coordinació amb els serveis socials dels municipis a través d’un nou telèfon

Amb la voluntat de reduir la càrrega de trucades rebudes al Centre d’Atenció, Dipsalut ha posat un telèfon mòbil específic per als i les professionals dels ajuntaments i consells comarcals gironins. Aquest telèfon s’ha facilitat via correu electrònic als destinataris.
La nova línia telefònica és una eina més per a la coordinació efectiva entre el Servei local de Teleassistència i els serveis socials dels municipis gironins, sense afectar l’atenció de les persones usuàries i la coordinació amb els dispositius d’emergències, que continua efectuant-se pels canals habituals.

Anul·lades les xerrades informatives

Seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el servei va anul·lar, ja abans del dia 11 de març, les xerrades informatives previstes per als propers dies, així com els estands informatius en mercats i altres espais dels municipis gironins, amb la voluntat de reduir els factors de risc de contagi de persones en reunions i concentracions. 

Foto: Dipsalut