El servei de wc’s de les platges de Roses s’adapten a les necessitats higièniques i de seguretat de la Covid-19

2020-06-21 11:00

Des de l’inici del mes de juny, Roses compta a les platges de La Punta, Nova i Santa Margarida, amb el servei de wc’s en funcionament. L’horari d’obertura és de 10 a 20 hores i, enguany, han adoptat les mesures sanitàries necessàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19. El servei és gratuït i s’oferirà fins al 15 d’octubre. 

Es tracta de mòduls prefabricats, cadascun d’ells dotat de 4 wc (lavabo + vàter), un dels quals adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Al llarg de tota la jornada, cada mòdul compta amb un operari que efectua la neteja i vigilància de l’espai. Enguany, davant l’actual situació produïda per la Covid-19, el servei ha adoptat les següents mesures d’obligat compliment:

  • Col·locació d’un aparell dispensador de gel desinfectant accionat amb el peu a cada mòdul.
  • Senyalització amb pictogrames informatius de les mesures d’ús dels wc’s (ús obligatori de mascaretes, distància interpersonal,...).
  • Limitació del número d’usuaris d’acord amb les restriccions marcades per les autoritats sanitàries en cada moment.
  • Equipació dels treballadors amb mascaretes protectores personalitzades amb el logotip de l’empresa.
  • Neteja i desinfecció després de cada ús dels wc’s.
  • Durant els canvis de torn de personal, es realitzaran neteges i desinfeccions addicionals en profunditat.


La localització exacta dels mòduls és: platja de la Punta (davant del carrer La Llotja), platja Nova/passeig Marítim (davant del monument del pescador) i platja de Santa Margarida/passeig Marítim (davant de la Travessera de la Gola de l’Estany).

Respecte als 5 mòduls de wc automàtics autonetejables amb què compta la població, actualment romanen tancats per motius de seguretat sanitària.