El PSC de Figueres proposa mesures contra la pobresa energètica

2015-05-13 17:00

La candidatura que encapçala Pere Casellas vol treballar per a garantir els serveis bàsics a les persones més necessitades. Una de les primeres accions del PSC si arriba al govern de Figueres és convocar a representants de les companyies subministradores de serveis per tal d’establir acords per fer complir la llei vigent i evitar, de totes totes, el tall del subministrament als més desfavorits i colpejats per la crisi, a fi de garantir la quantitat mínima de serveis d’energia per a les seves necessitats bàsiques.

A banda d’això el PSC planteja una línia d’ajuts per a la implantació de sistemes d’aïllament tèrmic per lluitar contra la pobresa energètica a comunitats de propietaris i edificis. S'aposta per a la rehabilitació energètica com a factor estructural clau; amb més eficiència dels edificis per a intentar reduir el risc de patir pobresa energètica.

Els socialistes volen establir criteris, com a mesura objectiva, per accedir a les línies d’ajut a aquelles llars que destinin més del 10% dels seus ingressos anuals a serveis energètics bàsics i en coordinació amb les directrius i enquestes de condicions de vida de la UE com a punt de referència de l’acció de govern municipal. Tindran especial atenció als col·lectius més vulnerables com poden ser nens, persones grans o malalts.