El projecte de mentoratge 'Més grans' del Consell Comarcal inicia la segona fase

2013-12-27 18:00

Un any després de la posada en funcionament a l’Alt Empordà de la prova pilot del projecte “Més grans”, aquest mes de desembre es van signar els nous nuclis de mentoratge, que durant els propers mesos seran actius a la comarca, donant continuïtat a a aquesta iniciativa com a un recurs estable de la cartera de serveis de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal.

El projecte “Més Grans”, que té el seu origen en les activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional impulsades per la Generalitat, té com a finalitat afavorir l’intercanvi i la solidaritat entre generacions (hi participen persones de més de 55 anys, pares i/o mares i infants), tot promovent experiències de suport familiar arreu de la comarca que generin un valor social afegit.

Les persones sèniors que participen en el projecte (sols o en parella) fan de mentors en famílies de risc social lleu i que es troben mancades d’una xarxa social que els faci d’ajuda. Els mentors són les persones que ofereixen voluntàriament el seu temps per donar suport i encoratjar altres persones que es troben en situació de desavantatge social i personal, compartint experiències i coneixements durant un determinat període de temps.

Està previst que tres dels processos de mentoratge iniciats el curs anterior reprenguin la seva activitat de nou i que iniciïn el seu camí dos nuclis més. Tant les famílies com els sèniors participants en el projecte rebran el suport i seguiment de l’equip de professionals del Consell Comarcal responsable del “Més grans” al llarg de tot el procés de treball.

La valoració que s’ha fet fins ara del projecte és altament positiva ja que s’han complert amb escreix els objectius de millorar la situació de famílies amb exclusió social i d’incidir en l’envelliment actiu de la gent gran. A la majoria de casos desenvolupats s’han generat canvis substancials en tot allò que fa referència a la modificació d’hàbits de relació social per part de les famílies que han acceptat participar en el projecte.

Aquesta iniciativa, pionera a la comarca, ha aconseguit, a més, un resultats positius en molts pocs mesos ja que la primera avaluació es va fer durant el primer mig any que va estar en vigència el programa. D’altra banda, des de l’àrea de Benestar també es remarca de forma molt positiva la implicació, les habilitats i la capacitat d’incidència que han tingut tots els mentors participants.