El programa de salut pública 'Sigues tu' del Dipsalut arriba a escoles i instituts

2016-09-22 09:30

El programa de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona està pensat per entrenar les habilitats per a la vida d’infants i adolescents. Aquestes habilitats són destreses psicosocials que s’han demostrat clau per prendre bones decisions en salut.

“Sigues Tu” se centra en desenvolupar les habilitats per a la vida considerades bàsiques per l’Organització Mundial de la Salut. Aquestes capacitats són: la comunicació interpersonal, l’assertivitat i la capacitat de negociació, l’empatia, la cooperació i el treball en equip, el lideratge i la defensa d’interessos, la presa de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític, el control intern, l’autoestima i la gestió emocional i de l’estrès.

El programa es fa, en horari lectiu, a escoles i instituts. El desenvolupen mestres, professors i l’equip tècnic de Dipsalut. Aquest curs 2016/17 està previst que es dugui a terme en 129 centres de primària i en 46, de secundària, d’un total de 84 municipis gironins. Hi participaran uns 12.130 nois i noies de primària i uns 10.450, de secundària.

Es prioritzen els centres que atenen infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social i econòmica ja que la falta de recursos o d’oportunitats dels pares els posa en una posició de desigualtat que es vol trencar.

Els continguts del “Sigues Tu” es treballen en sessions específiques i també de manera transversal, aprofitant les ocasions d’incidir en les habilitats per a la vida que sorgeixen a l’aula en el dia a dia.

El programa es duu a terme en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai. Es desenvolupa amb el suport de materials didàctics adaptats a cada edat. A partir d’aquests  recursos (historietes, àlbums de cromos, vídeos...) s’inicia una reflexió a l’aula sobre aspectes com la importància de respectar-se a si mateix i als altres, de saber prendre decisions o de mantenir el sentit crític enfront les pressions de grup. Els materials també donen peu a abordar temes com el consum de tabac, alcohol i altres drogues, l’ús racional de medicaments o la importància del descans i d’una bona alimentació.

“Sigues Tu” inclou xerrades amb les famílies. L’objectiu és facilitar-los eines perquè puguin incidir en les habilitats per a la vida a casa.

Aquest programa va neixer el curs 2014/15. Es basa en l’evidència científica que les competències psicosocials de les persones són un factor clau tant per tenir un major control sobre la seva salut com per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.

S’ha demostrat que entrenar les capacitats psicosocials d’infants i adolescents redueix la violència i el comportament delictiu, disminueix l’edat d’iniciar-se en el consum de tabac, alcohol i altres drogues, redueix l’activitat sexual d’alt risc, l’assetjament escolar (bullying), ajuda a controlar la ira, promou l’ajustament social positiu, redueix els desordres emocionals, millora el rendiment acadèmic i promou els comportaments saludables i l’autoestima.

Per tot això Dipsalut - a través del Programa “Sigues Tu, eines i actius per a la salut”- promou el treball en habilitats per a la vida als centres educatius.