El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte ha permès detectar 56 càncers en dos anys a la Regió Sanitària de Girona

2021-03-30 12:00

Durant el període 2019-2020 un total de 59.607 habitants de la Regió Sanitària de Girona han participat en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR). Gràcies al Programa s’hi han detectat un total de 56 càncers, xifra que representa una taxa de 0,93 per cada mil persones cribrades. El nombre de persones que hi ha participat representa el 36% del conjunt de la població que ha estat cridada a fer-ho, un total de 174.808 habitants, homes i dones de 50 a 69 anys, que és la població diana. La comarca de la Garrotxa és la que ha comptat amb el percentatge de participació més alt, del 42%, seguida del Ripollès (40%), Gironès-Selva interior-Pla de l’Estany, amb un 35% d’adhesió, Maresme (33%), Baix Empordà (32%), Alt Empordà (31%) i Selva marítima (30%).

El Programa de cribratge de càncer de còlon i recte

Demà, 31 de març, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon, jornada en què anualment es fa un crida a la prevenció de la malaltia a través de la participació en el Programa de  detecció precoç de càncer de còlon i recte. Aquest programa de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La cribra de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants. Cada dos anys es completen el que s’anomenen rondes. El PDPCCR es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l’any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l’any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la Regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de Regió, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu de la Regió.

El Programa a la Regió Sanitària de Girona es coordina des l’oficina tècnica que gestiona l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), des de la qual s'invita a participar-hi a la població durant l'any en curs a través d’una carta que es rep al domicili, en què s’explica el programa i s’informa de com participar-hi.

Els participants han de dirigir-se amb la carta a una oficina de farmàcia acreditada, on se’ls donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia. Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l’Oficina tècnica. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, són citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. La colonoscòpia és una prova que permet visualitzar directament tot el budell gruixut per dintre. És la prova més efectiva per diagnosticar la causa concreta de la sang detectada en la prova de detecció de sang oculta en la femta. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Durant aquests dos anys 2019-2020 han donat positiu un total de 2.896 anàlisis i s’han realitzat en els diferents hospitals un total de 2.303 colonoscòpies.