El ple del Consell Comarcal passa a reunir-se mensualment

2019-07-30 19:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha celebrat aquest dimarts 30 de juliol, a les sis de la tarda, un ple extraordinari per donar compte de la composició del cartipàs que configura el nou govern de la institució, fixar el règim de sessions i aprovar les dedicacions i retribucions dels seus membres així com les assignacions als grups polítics comarcals.

El plenari ha aprovat que a partir d’ara, el màxim òrgan de representació política del consell comarcal es reuneixi, de manera ordinària, un cop al mes. Així doncs, ha quedat establert que les sessions es programaran el quart dimarts de cada mes a les sis de la tarda. Fins ara el ple es convocava cada dos mesos, aquesta nova mesura donarà agilitat a l’ens.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'estructurarà a partir d'ara en quatre grans àrees: Serveis al territori, Serveis a les persones, Serveis interns i Serveis als municipis. Aquesta nova organització vol emfatitzar la vocació de l’ens comarcal com a gestor de serveis. Cadascun dels quatre vicepresidents estarà al capdavant d’una d’aquestes àrees: el vicepresident primer serà Josep Maria Cervera i portarà Serveis al Territori; el vicepresident segon Josep Maria Bernils, Serveis a les Persones; el vicepresident tercer serà Víctor Puga i portarà l’Àrea de Serveis Interns i el vicepresident quart serà el conseller Alfons Vila que gestionarà l’Àrea de Serveis als Municipis. La sessió plenària també ha revalidat a Josep Maria Marcé com a gerent de l’entitat

Finalment, el nou govern comarcal ha presentat al ple l'expedient relatiu a les dedicacions i retribucions dels seus membres. Només un dels membres electes tindrà una dedicació parcial. El vicepresident segon Josep Maria Bernils, exercirà totes les funcions encomanades a raó de 35.000 euros bruts anuals. El dictamen regula, a més, les assignacions per assistències i les aportacions als grups comarcals. Aquest punt ha estat aprovat amb 21 vots a favor i 12 abstencions d’ERC i Amunt. La portaveu republicana Etna Estrems ha justificat que aquesta posició vol mostrar coherència amb vot de la formació a la investidura

Aquest ple ja ha comptat amb l’assistència de tots els consellers. El membre d’AMUNT Jaume Planella Ribera ha pres possessió com a conseller comarcal, ja que no va poder fer-ho en la darrera sessió.