El ple de la Diputació de Girona aprova per unanimitat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum

2017-04-18 15:30

El ple de la Diputació celebrat avui ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics, una moció adhesió de la institució al Pacte Nacional pel Referèndum, el qual estableix, entre d’altres punts, «la convicció que el referèndum és una eina inclusiva que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat Espanyol». La moció ha estat presentada pels grups CiU, ERC i IdS.

750.000 euros per temes d’acció social

El ple de la corporació també ha aprovat avui destinar 750.000 euros a temes d’acció social que seran gestionats des de Dipsalut, l’organisme de Salut Pública de la Diputació,

Aquesta dotació econòmica s’ha formalitzat mitjançant l’aprovació d’un expedient de crèdit extraordinari per valor de 550.000 euros i un expedient de suplement de crèdit per valor de 200.000 euros. 

L’expedient de crèdit extraordinari es distribuirà de la següent manera:

-       Lluita contra la pobresa energètica i millora de pisos socials, conjuntament amb el Servei d’Habitatge de la Diputació (300.000 euros).

-       Inversions en equipaments de caràcter social dels ajuntaments (150.000 euros).

-       Inversions en equipaments de caràcter social d' Organitzacions No Lucratives (ONL) (100.000 euros)

L’expedient de suplement de crèdit es destinarà a:

-       100.000 euros per a la formació de tècnics d’acció social de les comarques gironines

-       50.000 euros per ajut a ONL

-       50.000 euros a per a la redacció de Plans Municipals de Salut als municipis d’Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí.

Aquesta dotació de 750.000 euros és de nova creació (a excepció dels 50.000 euros que es destinaran a la redacció dels Plans Municipals, que provenen d’una partida anterior que s’ha donat de baixa.)

L’expedient de crèdit extraordinari ha estat aprovat per unanimitat i l’expedient de suplement de crèdit ha estat aprovat amb els vots favorables de CiU, ERC, PSC i IdS, i l’abstenció de la CUP.

Subvencions per als centres educatius d’educació infantil municipals per al curs 2017-2018

També s’ha aprovat per unanimitat les bases reguladores de subvencions a les llars d’infants municipals que tenen la finalitat de finançar les despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius d’educació infantil de titularitat municipal. La Diputació, que treballa en aquesta línia d’ajuts des del curs 2013-2013, preveu destinar a aquesta acció una quantitat molt similar a la que es va aprovar el darrer curs escolar, que va ser de gairebé 5.300.000 euros.

Moció per a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris

El ple també ha aprovat per unanimitat una moció presentada per la CUP que estableix l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris de les comarques gironines on hi ha de constar, com a mínim, el nombre d’empreses que operen a cada municipi i si aquestes garanteixen el principi d’universalitat als usuaris dels serveis. Amb la moció, la Diputació es compromet, també, a informar als municipis de la necessitat d’adequar les ordenances a la normativa vigent, així com assessorar als ajuntaments que ho puguin necessitar i donar-los cobertura tècnica, jurídica i econòmica. Es tracta d’un seguit de mesures que s’estendran a Consells Comarcals i organismes públics que iniciïn el procés d’internalització de cementiris i/o serveis funeraris.

Moció per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries

Per últim, el Ple de la Diputació també ha aprovat per unanimitat una moció que insta al Govern Espanyol a autoritzar els ajuntamenst a que puguin reinvertir, sense limitacions, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost de 2016, i que tal reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. A més, la moció també preveu demanar al Govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments amb una ràtio d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. La moció, que s’emmarca en l’entrada en vigor, el 2012, de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ha estat presentada pels grups ERC, CiU, PSC i IdS.

Foto: Martí Artalejo

 

Lloc de cerca