El Ple de la Diputació aprova demà el conveni de cessió de la carretera del camí de la Pireta entre Fortià i Vilamalla

2014-05-19 16:00

El Ple de la Diputació de Girona adoptarà demà un acord mitjançant el qual assumeix la cessió de la carretera coneguda com el camí de la Pireta, que va de la C-31, a Vilamalla, fins a Fortià. La cessió es farà efectiva mitjançant un conveni entre els ajuntaments de Fortià i Vilamalla, actuals titulars de la via, i la Diputació. El camí de la Pireta és una carretera de 3,380 km, amb 6,8 m d'amplada, i amb un trànsit mitjà de 3.300 vehicles al dia. Un cop traspassada, la Diputació hi reforçarà el ferm amb una obra que tindrà un cost de 344.760 €.

El primer conveni de traspàs

El conveni que s'aprovarà demà és el primer dels convenis que la Diputació signarà amb ajuntaments gironins per assumir la gestió d'algunes de les seves vies, en compliment del Pla de Carreteres de les comarques gironines. La implementació del Pla es farà al llarg de 24 anys, i comportarà que la Diputació acabi assumint el traspàs de 300 km de carreteres de titularitat municipal i 240 de la Generalitat, de manera que passarà de gestionar 680 km de carreteres a 1.220. El Pla es troba actualment pendent d’aprovació definitiva de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Xarxa de carreteres locals equilibrada i coherent

El Pla té com a objectiu oferir a la ciutadania una xarxa de carreteres locals equilibrada i coherent amb les necessitats del territori. Estan previstos un conjunt de projectes i inversions que van des del condicionament general (drenatge, pavimentació, senyalització, instal·lació de barreres de seguretat i marcació de punts quilomètrics) fins a actuacions específiques per necessitats determinades, com ara la construcció i eixamplament de ponts i corbes. Totes aquestes intervencions, a més d'incrementar la seguretat viària, revertiran positivament en l'adequació a requeriments ambientals, l'accessibilitat, la vertebració del territori i l'equitat entre nuclis urbans similars.