El Ple de Figueres reclama la necessitat d'aplicar criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial en les energies renovables

2021-05-04 20:00

El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat per unanimitat una moció amb la que vol expressar públicament la seva aposta per les energies renovables com a eina fonamental en el canvi energètic i reclama la necessitat d'aplicar criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial en el seu desplegament comarcal.  

S'aposta per establir un pla comarcal de transició energètica, liderat per la Generalitat i que reculli estudis de zonificació de la UdGi (sota encàrrec de la Diputació de Girona), i que aquest sigui consensuat amb el territori, tenint en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars i a l’impacte sobre biodiversitat marina i impacte paisatgístic.

També es demana al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la creació i l'exercici del lideratge d'una taula comarcal de transició energètica, amb participació dels diferents actors,entitats i institucions, especialment dels Ajuntaments, per tal de fer el seguiment i coordinació territorial de tots els projectes i iniciatives que afecten l'àmbit de la implantació i regulació de les renovables a l'Alt Empordà.