El pla d’asfaltatge 2010 preveu actuar en 12.000 m2 de via pública a Figueres

2010-02-15 18:32

El Govern municipal de Figueres ha definit els carrers i vies públiques incloses en el Pla d’Asfaltatge 2010. Suposen una extensió d’aproximadament 12.000 m2. Aquesta acció té una reserva de 150.000 euros en el pressupost municipal d’enguany.

La regidoria de Manteniment Urbà ha previst actuar a la totalitat dels carrers Blanch, Hortes, Juncària, Notari Salvador Dalí, Nou de Vilatenim, Oliva i la Travessera de Rec Arnau. A més, també s’asfaltaran trams de l’Avinguda Perpinyà, del Camí de Vilatenim i dels carrers Marina Vega, Nou, Nostra Senyora de Montserrat, Rubaudonadeu, Santa Llogaia, Sud i, finalment, també un tram del carrer Vilabertran.

La millora de l’asfalt de la ciutat, així com de voreres i altres elements, és un dels objectius del Govern municipal que des de l’inici del mandat ha destinat anualment diferents partides d’inversions per millorar l’espai públic.