El Patronat del Museu del Joguet de Catalunya nomena una Comissió Delegada presidida per Jaume Guillamet

2021-01-24 19:30

El Patronat del Museu del Joguet de Catalunya, reunit en sessió extraordinària per via telemàtica el dia 23 de gener, ha nomenat una Comissió Delegada. Aquest òrgan de govern, previst en els estatuts de la Fundació, ha rebut l’encàrrec de gestionar l’aplicació de l’informe del Grup de Treball per l’adaptació del Museu als efectes de la pandèmia i les noves circumstàncies socials.

Per delegació del president i fundador Josep Maria Joan Rosa, la Comissió Delegada està presidida per Jaume Guillamet Lloveras i en formen part els també patrons de la Fundació Pep Canaleta Heras, Agnès Figueras Ferrer i Maria Eugènia Sala Gómez, així com Joan Manuel Soldevilla Albertí, que ho ha estat nomenat en la mateixa sessió.  El secretari del Patronat, Jordi Ferrer Blanch, és també secretari de la Comissió Delegada.

L’informe del Grup de Treball recull aportacions d’un total de 44 persones expertes en els àmbits de la gestió pública, la museografia, l’educació i la comunicació, amb un total de 106 propostes sobre l’orientació i les activitats del museu. El Patronat considera objectius prioritaris potenciar la singularitat del museu figuerenc en el panorama museogràfic nacional i internacional, personalitzar el centre en la figura del seu fundador com a Museu del Joguet de Catalunya – Col·lecció Josep Maria Joan Rosa, reforçar el funcionament de la Fundació per a l’impuls de nous projectes i activitats, així com intensificar-ne la dimensió digital i l’actualització de la col·lecció.