El MUME s’afegeix al Dia Internacional dels Museus' amb portes obertes i noves incorporacions a la col·lecció

2012-05-15 18:00

Els dies, 18, 19 i 20 de maig, el MUME s’afegeix al “Dia Internacional dels Museus”  i proposa la presentació d’algunes de les noves incorporacions de la col·lecció permanent. Així mateix, ofereix jornades de portes obertes complementades amb una visita guiada gratuïta.

El tema que proposa l’ICOM per a la celebració d’enguany és “Museus en un món en canvi. Nous reptes, noves inspiracions”. Tenint en compte aquesta temàtica, des del MUME es proposa evidenciar el protagonisme cada vegada més important de l’usuari en els museus, especialment en aquells centres museístics que la seva funció és divulgar i preservar episodis de la història més immediata. En el cas del MUME, l’usuari és sovint testimoni d’un passat recent i com a tal nodreix el museu amb la seva experiència i les aportacions materials que hi pugui fer, ja sigui objectes, ja sigui publicacions o ja sigui documentació d’indole variada. Ara per ara, una part considerable de la col·lecció del museu ja ha estat lliurada per molts i moltes d’aquest/es protagonistes del món divers de l’exili.

Aquestes donacions són fruit de la prioritat que ha adquirit -des del mateix origen de la configuració de l’exposició permanent- la voluntat de concedir un lloc preferent a l’usuari del museu i, principalment, al testimoni o al dipositari d’algun tipus de llegat d’aquell exili causat pel desenllaç de la Guerra Civil. Així, d’acord amb aquesta línia, la recepció d’objectes diversos de gran significació personal, de documentació variada, de publicacions originals de l’època... ha anat configurant un fons propi en aquests quatre anys de funcionament del MUME. La mostra d’algunes de les incorporacions cedides al fons del MUME per un ampli ventall de persones vinculades a la memòria de l’exili possibilita augmentar el potencial pedagògic de l’exposició permanent. Així mateix, aquesta posada en escena museogràfica habilita més espai per als protagonistes de milers de petites històries de l’exili. En definitiva, aquests objectes, sovint amb un fort component sentimental i rellegits des del present dins de l’àmbit museístic, proporcionen més elements de reflexió, interpretació i comprensió de l’experiència de l’exili.