El MUME convoca el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin

2012-01-17 08:00

El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), en col·laboració amb el Memorial Democràtic, convoca el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. El premi, que parteix del caràcter transversal de l’obra intel·lectual de l’autor judeoalemany, té fonamentalment dos objectius. D’una banda, atesa la consideració que Walter Benjamin va mostrar envers l’acte creatiu en general, es vol tenir en compte la potenciació de la pràctica artística en el camp de les arts visuals i audiovisuals. De l’altra, el propòsit és donar suport a la tasca teòrica que desenvolupen professionals vinculats amb els estudis sobre art, fotografia, arquitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història, literatura o sociologia. En ambdós casos, es consideraran prioritaris els projectes que tinguin presents qüestions relacionades amb la història i la memòria del segle XX. La periodicitat de la convocatòria del premi serà biennal.

Les modalitats del premi són les següents:

1. Ajut a la creació artística (admissió de projectes de l’1 al 31 de maig de 2012)

2. Reconeixement a un treball assagístic inèdit (admissió d’originals de l’1 al 31 de maig de 2013)

La convocatòria d’aquest premi s’emmarca dins el quadre d’activitats de prefiguració de l’Espai Memorial Walter Benjamin de Portbou.

Per a més informació, consulteu les bases a www.museuexili.cat