El Laboratori Clínic de la FSE pot analitzar 500 PCR diàries

2020-10-12 12:00

Des del mes de maig, el Laboratori Clínic de la Fundació Salut Empordà (FSE) disposa de la tecnologia necessària per a la realització de la tècnica de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) per a la detecció del SARS-CoV-2, el coronavirus responsable de la COVID-19, gràcies a la posada en marxa de l’àrea de Biologia molecular. Això permet obtenir els resultats de la PCR en menys marge de temps perquè no cal desplaçar les mostres fins a un altre centre. Inicialment s’enviava la totalitat de les proves al Parc Martí i Julià (Laboratori Clínic territorial ICS - Girona) per a què fossin processades. 

La incorporació d’aquesta maquinària al Laboratori Clínic de la Fundació suposarà una inversió de 35.000 euros aproximadament. A més, s’ha reforçat el servei amb la contractació de dues persones com a personal tècnic. 

Des de la posada en funcionament d’aquesta tecnologia, el Laboratori Clínic de la FSE ha processat més de 5.000 mostres. I actualment, des del punt de vista tecnològic, té capacitat per a analitzar 500 PCR diàries. 

Recordem que actualment la PCR és la prova diagnòstica més fiable. És una tècnica complexa que inclou diferents procediments: inactivació de la mostra, extracció de l’àcid nucleic i la seva posterior amplificació i detecció. Disposar d’aquesta tecnologia ha permès a la Fundació anticipar-se a l’inici del curs escolar i a un possible augment de casos de la COVID-19.