El govern figuerenc accepta negociar dues al·legacions d'ERC

2013-01-14 08:00

El grup municipal d’ERC a Figueres va presentar un seguit d’al·legacions al pressupost 2013, amb la crítica de fons de ser poc realistes per fer una previsió d’ingressos de dos milions d’euros per damunt de les possibilitats reals. El govern ha acceptat dues de les al·legacions presentades per ERC. 

La primera, del fons existent del Patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge, que actualment té una reserva de 10.800.000 euros que s’ha de destinat a finalitats com és fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. Es demana d’aquest fons  la constitució d’una reserva al pressupost del 2013 de 300.000 euros per a lloguer d’habitatges per a persones i famílies en risc d’exclusió, o que estan en una situació de desnonament.  Aquests habitatges tindrien un lloguer assequible mínim per als seus usuaris i serien gestionats per l’Ajuntament, que faria d’intermediari entre propietaris d’habitatges buits i llogaters, seguint la modalitat de masoveria urbana. 

La segona és la restitució de la partida de Joventut a la mateixa dotació que l’any 2012, entenent que en moments de crisi en la que els joves són el col·lectiu més perjudicat, la reducció de la partida de Joventut és una mala política. Es demana que, de manera específica, es destinin els recursos de l’àrea de Joventut a temes de formació per a la ocupabilitat dels joves en situació d’abandonament dels estudis i a l‘atur. 

“Continuem pensant que aquests no són uns pressupostos realistes, i òbviament no són els que nosaltres faríem. Moltes de les nostres al·legacions no han estat ateses, però valorem molt positivament l’acceptació de dues de les mocions, que afecten directament temes socials. L’atenció als problemes d’habitatge i a les persones joves que no tenen feina són bàsiques per afrontar els moments de crisi que vivim i prevenir la fractura social de la ciutat”, diu Mireia Mata, portaveu del grup municipal d’ERC a Figueres.  Per això, els republicans es plantegen no fer un vot negatiu al proper Ple de pressupostos, previst per al 16 de gener.