El Govern de Figueres diu que les acusacions de la CUP sobre Santi Vila són un exercici de mala fe

2013-06-12 19:00

Davant les greus acusacions formulades avui pel grup municipal de la CUP, en relació a l'expedient per a la construcció i funcionament d'una escola d‘hostaleria a Figueres, el Govern municipal ha emès un comunicat que reproduïm íntegrament.

• El conveni per a la concessió a la Fundació Privada Miquel de l’ús d’una finca d’equipaments municipals per a la construcció d’una escola d’hostaleria va ser aprovat per la Junta de Govern Local el 29 de setembre de 2008, amb govern de coalició de CIU-PSC-ICV, conveni que es signa l’1 de desembre del mateix any.

• Aquest conveni era una continuïtat del que van signar el 22 de març de 2006 el Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de Figueres -amb Govern de PSC en aquell moment, encapçalat per l’exalcalde, Joan Armangué- la Cambra de Comerç de Girona, l’Associació per a la Formació ocupacional de l’Alt Empordà i la Fundació Privada Miquel.

• El conveni signat el 2006 preveia la transmissió gratuïta d’un solar a la Fundació Privada Miquel per construir-hi la seu de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, la qual cosa era il·legal en tractar-se d’una finca qualificada com d’equipaments i, per tant, de domini públic.

• El nou conveni de 2008 corregia aquesta anomalia a partir de la fórmula d’una concessió administrativa directa per un període de 50 anys.

• Totes les actuacions i acords posteriors que han permès posar en marxa l’Escola, els cicles formatius de l’IES Olivar Gran o les oficines municipals de Promoció Econòmica s’han desenvolupat amb la màxima transparència i han estat aprovats pels òrgans administratius corresponents, a partir d’un nou conveni que es va signar el 24 de març de 2010 en el qual el Departament d’Educació de la Generalitat, l’Ajuntament de Figueres, la Cambra de Comerç de Girona, l’Associació per a la Formació ocupacional de l’Alt Empordà i la Fundació Privada Miquel van pactar la distribució econòmica del finançament de les obres.

• Personalitzar i focalitzar les acusacions de prevaricació i malversació de cabals públics a l’anterior alcalde de CIU i actual Conseller de la Generalitat, Santi Vila, només es pot interpretar com un exercici de mala fe amb l’únic objectiu d’atacar la seva honorabilitat i generar dubtes sobre la seva honestedat, en relació a un expedient que s'inicia en un mandat anterior el que Santi Vila fou Alcalde i en el que participen lícitament diverses administracions, institucions i grups municipals a l'Ajuntament.