El Diccionari biogràfic de l'Alt Empordà d'Inés Padrosa actualitza continguts i ja es pot consultar en línia

2018-02-05 17:00

El Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà, publicat per la Diputació de Girona el 2009, disposa ja de versió digital, la qual es pot consultar des de la web de la Diputació de Girona (https://www.ddgi.cat/publicacions) i també a través del repositori cooperatiu de la Diputació Regira (www.bibgirona.cat/regira), coordinat pel Servei de Biblioteques, que permet consultar en accés obert les col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines.

Vuit anys després de la seva publicació, l’autora del Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà, l’arxivera i bibliotecària Inés Padrosa, ha actualitzat les dades de les persones que hi apareixen biografiades, amb l’objectiu de donar vigència al text que es va publicar el 2009. Així, la versió digital del Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà consta de dues parts diferenciades: una primera part, que reprodueix el text íntegre de la versió publicada el 2009, i una segona part, que recull l’activitat duta a terme per les persones biografiades en actiu en el període de temps que va des del tancament del Diccionari fins a l’abril de 2017.

L’obra, de la qual es van fer dues edicions, és considerada de referència per a la comarca i és consultada per un ampli ventall de lectors amb finalitats diverses: per complementar aspectes biogràfics en articles, per aprofundir en nissagues empordaneses, etc. Ara, amb la publicació de la versió digital de l’obra, es pretén que la consulta pugui ser accessible a tothom.

El llibre sobrepassa les 2.000 entrades i inclou persones altempordaneses de naixement i les que han escollit la comarca per desenvolupar la seva vida i activitats, es a dir, els empordaneses d’adopció. Així mateix, hi ha personatges mediàtics, però també hi consten aquells que, d’una manera més discreta, han contribuït a crear les bases sobre les quals s’assenta l’excel·lència empordanesa. Les persones incloses pertanyen a tots els segments de la societat i són gent representativa de totes les disciplines.