El Departament d'Agricultura redueix la població de daines i senglars als Aiguamolls

2014-08-12 12:30

El control de les poblacions de daina i senglar que duu a terme el Departament d’Agricultura al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha permès reduir dràsticament els conflictes que generen tots dos animals en aquest espai protegit.

El senglar només es trobava esporàdicament a la zona fins a la dècada dels anys 90. Posteriorment, l’ha colonitzada de manera natural ja que ha trobat en els conreus de la plana empordanesa, especialment en el blat de moro, una font d’aliment fàcil. A més, troba aliment i refugi a les Reserves Naturals Integrals del Parc Natural, on no és permesa la caça.

La daina va ser introduïda al Parc Natural durant la dècada dels anys 80. El contingent inicial de la població era d’una cinquantena d’individus procedents de diversos punts de la geografia catalana i espanyola, que es van mantenir en un tancat fins a l’any 1992, quan es va decidir d’alliberar-los.

Posteriorment, l’espècie s’ha expandit notablement gràcies a l’elevada disponibilitat d’aliment i, per tant, una elevada capacitat reproductiva, i a la manca de depredadors naturals.

La forta expansió d’ambdues espècies ha comportat l’aparició de conflictes relacionats amb els danys que causen als conreus i els accidents a les carreteres. A més, el senglar provoca impactes sobre la fauna i flora protegida que afecten especialment els ocells que nidifiquen a terra; s’ha constatat que depreda espècies com el bitó (Botaurus stellaris), la polla blava (Porphyrio porphyrio) o el xarxet (Anas crecca). Tot plegat planteja importants reptes per a la gestió d’aquest espai natural.

 

Lloc de cerca