El Consell d’Educació de la Ciutat de Figueres amplia i millora les funcions del Consell Escolar

2011-09-27 15:00

El nou Consell d’Educació de la Ciutat de Figueres s’ha constituït aquest dilluns en una trobada al saló de Sessions de l’Ajuntament. L’òrgan, que substitueix, amplia i millora les funcions i objectius del Consell Escolar Municipal, fa les funcions d’assessorament, consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l’educació no universitària dins l’àmbit territorial de la capital de l’Alt Empordà.

Durant la trobada -presidida per l’alcalde Santi Vila i amb la presència del director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, Albert Bayot- s’ha aprovat el reglament del nou organisme que té per objectius ampliar la representació, la participació, l’agilitat i la utilitat del consell. El regidor d’Educació, Josep Maria Godoy, destaca la posada en funcionament “d’un nou consell que ens ajudarà d’estudiar, planificar, millorar i promoure les necessitats educatives a la ciutat”.

El Consell d’Educació de la Ciutat de Figueres neix arrel del Pla estratègic educatiu i formatiu de la ciutat (https://www.figueres.cat/educa/). Una diagnosi realitzada en l’anterior mandat municipal, la qual reflexiona i projecta accions sobre l'educació, la formació i els seus àmbits d'actuació a Figueres.

Òrgans motors
Aquest dilluns s’ha reunit el plenari del nou consell, que juntament amb la Comissió permanent i les Comissions de treball integren els tres òrgans motors de l’organisme. El plenari, amb un màxim de 70 representants, està format per regidors de l’Ajuntament; representants d’alumnes; de pares i mares; de professors; de directors; de personal d’administració i servei; dels serveis territorials d’Ensenyament; i, finalment, d’altres àmbits educatius de Figueres. En totes les categories de representació hi ha membres d’escoles de primària, secundària i de centres públics i concertats. El plenari es reunirà quatre vegades durant el curs escolar: setembre (preparació curs), desembre, març i juny (cloenda curs).

La Comissió permanent és l’òrgan de dinamització del consell que amb els representants municipals i de cada sector es troba per acordar les ordres del dia dels plenaris, així com per supervisar les comissions de treball. Unes comissions que es poden proposar des del plenari i que han de ser les encarregades dur a terme accions concretes.