El Consell Comarcal vol que el pantà porti el nom de Boadella i Darnius

2014-05-22 10:00

El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Xavier Sanllehí, ha signat un decret sol·licitant a la Comissió de Toponímia de Catalunya que la modificació de la denominació de l'embassament de Boadella inclogui el nom dels dos municipis implicats, és a dir Boadella i Darnius.

Com és conegut, l'Ajuntament de Darnius ha impulsat la sol·licitud de modificació del nom del pantà empordanès, proposant que passi a denominar-se “Embassament de Darnius”. La Comissió de Toponímia de Catalunya, amb caràcter previ a la resolució que adopti el Govern de la Generalitat de Catalunya, va informa favorablement el canvi. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules va sol·licitar que no es retirés el nom de Boadella en la toponímia actual.

El Consell Comarcal, en tant que ens supramunicipal representatiu de tot el territori, li correspon el govern i l'administració de la comarca, promoure la cohesió dels municipis i dels seus habitants i establir relacions fructíferes entre tots els pobles, basades en el respecte i la comunicació.

En funció d'això, i després de fer de mitjancer entre els dos ajuntaments, el Consell ha considerat les raons geogràfiques que avalen la petició de l'Ajuntament de Darnius i les de caire històric i comunicatives que avalen la proposta de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules, motiu pel qual ha demanat a la Comissió de Toponímia de Catalunya que, tenint en compte la voluntat del territori, el pantà rebi el nom dels dos municipis i que en doni trasllat al Govern de la Generalitat per a la seva resolució definitiva.

Aquest decret serà ratificat en el proper ple del Consell Comarcal, que se celebrarà dimarts de la setmana vinent. L'acord també s'ha fet arribar a la Comissió de Toponímia del Departament de Cultura de la Generalitat i a l'Institut d'Estudis Catalans.