El Consell Comarcal treballa en quatre àmbits relacionats amb els focs de l'Empordà

2012-08-07 19:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està actuant com a finestreta única, rebent totes les persones o entitats que han tingut alguna pèrdua derivada de l’incendi forestal que va afectar la comarca a finals de juliol. Aquest divendres, precisament, finalitza el termini per presentar la documentació referent a les valoracions de les pèrdues patrimonials. En aquest sentit, el Consell treballa actualment en quatre àmbits.

Primer per la regeneració de la zona de massa forestal cremada canalitzant els recursos econòmics i de voluntariat del teixit social coordinant les iniciatives tant de les xarxes socials com d’entitats. Per a canalitzar els recursos s’ha creat una taula tècnica amb els voluntaris tècnics que han ofert la seva col·laboració. En aquesta taula participen tècnics del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, la Universitat de Girona i el CREAF.

En segon lloc per les persones que han tingut alguna pèrdua. Pels propietaris d’explotacions agrícoles, el Consell està coordinat amb l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura per recollir les seves valoracions o bé efectuar-les tècnics del propi Departament, segons requereixi el titular de l’explotació. Pels propietaris de negocis turístics (turisme rural o càmpings) i per als particulars que han patit pèrdues se’ls informa de la normativa legal quant a indemnitzacions i, si ho requereixen, se’ls ajuda a omplir la documen-tació per sol· licitar els ajuts corresponents. Des del Consell també es gestionen tots els residus generats a conseqüència dels incendis, siguin valoritzables o no.

En tercer lloc pels ajuntaments que han tingut alguna pèrdua patrimonial o despesa. D'aquesta manera s’informa als ajuntaments de la normativa legal que hi ha per compensar les pèrdues. Des del Consell s’ofereix assistència per efectuar les valoracions i les mateixes sol· licituds. També es fa un recull d’aquelles despeses que no tenen cabuda en cap normativa legal, per tal d’estudiar altres possibles línies de la Diputació o de la Generalitat.

Finalment s'informa de les ofertes d’ajudes. Vist l’allau d’oferiments d’ajut que està arribant, com ja s’ha vingut informant, s’ha obert una pàgina web (https://focemporda.mediambient-altemporda.org/) on tothom qui vol oferir algun tipus d’ajut s’hi pot inscriure i des del Consell l es van adreçant aquests oferiments amb les necessitats que van sorgint arreu del territori afectat pels incendis.