El Consell Comarcal tramita 848 noves ajudes per al pagament del lloguer

2013-07-12 17:00

La Generalitat va obrir, del 15 de maig a l’1 de juliol, una convocatòria de sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer per a l’any 2013, amb una dotació de 22 milions d’euros i amb l’objectiu de prevenir l’exclusió social residencial. El Consell Comarcal, fruit del conveni que té establert amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha tramitat un total de 848 noves sol·licituds procedents de tot l’Alt Empordà. En anteriors convocatòries aquests tràmits es realitzaven a les oficines locals, transferides ara a l’administració comarcal.

Les prestacions tindran prioritat per a persones més grans de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 65%, entre d’altres col·lectius. Les ajudes econòmiques seran d’un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència. La prestació s’atorgarà per un any amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys.

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que és la gestora dels ajuts, ha volgut donar prioritat als col·lectius més desafavorits per la crisi i, per això, s’han ampliat els grups prioritaris en aquesta convocatòria. En el conjunt de Catalunya es preveu que amb una partida de 22 milions d’euros es pugui atendre unes 11.000 famílies. A aquesta xifra cal afegir unes 7.000 sol·licituds que es renovaran d’antics perceptors. Per tant, aquest any es podran acollir al lloguer just prop de 18.000 persones.

Durant el mes i mig que ha durat el procés, els tècnics i administratius de l’Oficina Comarcal de l’Habitatge, auxiliats en moments puntuals pel personal administratiu del Consell davant l’allau de peticions que es va registrat, ha tramitat les 848 noves ajudes esmentades, a les quals cal afegir-ne 107 més que corresponen a persones que ja rebien aquesta prestació. El fet que cadascun dels nous peticionaris hagués de realitzar dues o tres visites a les dependències de la institució comarcal per formalitzar tots els tràmits va provocar aquest increment extraordinari de les tasques de registre i atenció al públic.

Per accedir a totes les ajudes calia acreditar la residència legal a Catalunya durant un mínim de cinc anys, dos dels quals havien de ser els immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s’exigia el període mínim de residència.

D’altra banda, cal assenyalar que aquesta prestació és incompatible amb les ajudes econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos, amb els altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat i, també, amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació.