El Consell Comarcal signa un conveni perquè ALTEM subministri àpats a persones necessitades

2012-12-20 13:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha signat un conveni amb la Fundació Privada Altem amb l’objectiu que aquesta entitat desenvolupi un programa de necessitats bàsiques d’alimentació consistent en el subministrament d’àpats complerts als usuaris dels serveis socials que determini la institució comarcal, segons la detecció de les necessitats que s’observin a la comarca. 

Segons el conveni, els beneficiaris del programa seran establerts a partir de les prioritats que es fixin en aquest pla i d’acord amb el programa de treball dels serveis tècnics del Consell Comarcal. Aquests tècnics, a més, supervisaran el desenvolupament i l’execució d’aquesta iniciativa, que té el doble objectiu de pal·liar les necessitat bàsiques alimentàries dels col·lectius més vulnerables i d’oferir una oportunitat laboral a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

El Consell Comarcal presentarà un informe de valoració del programa quan finalitzi. Per al seu finançament es compta amb el suport del departament de Benestar i Família de la Generalitat. La Fundació Privada Altem gestiona, entra d’altres serveis, un centre especial de treball que ofereix càtering i menjars preparats per a col·lectius amb necessitats específiques.