El Consell Comarcal s'adhereix al protocol judicial per evitar situacions de vulnerabilitat social en cas de desnonament

2014-01-04 10:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha adherit al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, que ha promogut l’Associació Catalana de Municipi i Comarques (ACM) amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i altres institucions.

Aquest protocol té com a objectiu fonamental coordinar l’actuació judicial amb les institucions signants per tal de realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les persones que estiguin pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar i que es trobin en situació de vulnerabilitat social.

El protocol identifica les circumstàncies, en tots aquells procediments judicials que determinen directament la pèrdua de l’habitatge habitual, en què es considera que es produeix una situació de vulnerabilitat social o bé que hi concorren problemes susceptibles de ser considerats com a factors de risc social.

En aquest sentit els serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà elaboraran un informe d’avaluació sobre la situació en que es troba la família afectada per un procés de llançament, indicant les mesures adoptades o proposades per evitar-lo, amb un termini concret d’execució. A partir d’aquí el jutjat disposarà el que correspongui en vista del procediment que s’hagi iniciat. L’Ajuntament de Figueres també està adherit a aquest protocol.