El Consell Comarcal retalla el pressupost un 10%

2010-12-22 11:00

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a proposta de la Presidència, ha aprovat de forma inicial el pressupost per al 2011 que puja a 18.780.623,57 euros (l’exercici anterior era de 20.895.980,46 euros), el que suposa una disminució del 10,12%. En el mateix dictamen hi estava inclosa l’aprovació de tota la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions. El ple es va celebrar ahir al vespre, a la seu de la institució.

Les dues partides més importants del capítol d’ingressos del pressupost comarcal són les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que sumen 11.707.111,23 euros. A continuació hi ha la partida de taxes (7.001.512,24 euros), seguida de les previsions d’ingressos patrimonials (72.000 euros).

Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (12.755.651,93 euros) i les despeses de personal (4.236.159,25 euros) són els capítols més importants. Les inversions que es realitzaran fan referència exclusivament a les obres d’ampliació i millora de l’abocador comarcal (256.438,84 euros) i a la compra d’equips i programes informàtics (45.500 euros).

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC), d’ICV i PP i l’abstenció d’ERC.