El Consell Comarcal presenta tres projectes al PUOSC

2013-03-01 19:00

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha decidit presentar tres projectes al PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya) per al període 2013-16. D’acord amb el decret aprovat per la Generalitat el passat 20 de novembre, pel qual s’aprovaven les bases reguladors i d’execució del pla, en aquesta ocasió es configuren dures línies de subvenció, una per a inversions i una altra per a conservació i manteniment. 

En aquest sentit, el Consell, pel que fa a la línia de conservació i manteniment, pot rebre fins a una màxim de 102.865,74 euros per a tot el quadrienni, el que representa un import anual de 25.716,44 euros. En aquest apartat ha presentat la planificació per a la neteja i manteniment de lleres i la memòria per al manteniment de camins rurals i la xarxa de senders. El primer projecte implica actuacions als rius Fluvià, Muga, Llobregat, Anyet i Orlina. 

Pel que fa a la línia de subvencions, s’ha presentat la memòria per a l’adequació d’uns locals per habilitar com a oficina dels serveis socials comarcals. El pressupost de l’obra és de 758.722,09 euros (IVA exclòs) i s’ha demanat una subvenció de 500.000 euros. La resta del projecte es finançaria amb l’aportació del propi Consell Comarcal.