El Consell Comarcal presenta al·legacions al mapa eòlic de Catalunya

2012-08-16 10:30

El president en funcions del Consell Comarcal, Joaquim Felip, ha presentat un escrit d’al·legacions al mapa eòlic de Catalunya en el qual defensa la proposta consensuada en el seu dia amb el Consell d’Alcaldes de l’Alt Empordà i que bàsicament situa la ubicació dels parcs eòlics de la zona a l’entorn del corredor d’infraestructures. 

En el seu moment es va considerar aquesta proposta molt més raonable des del punt de vist tècnic, pel que fa a l’ocupació del territori, per les menors afectacions ambientals i en el paisatge i també des del punt de vist econòmic i social. La proposta del Consell d’Alcaldes, a més, va generar en el seu moment un ampli consens territorial, circumstància que millora i facilita la implantació i el desenvolupament de l’energia eòlica a l’Alt Empordà. 

L’escrit d’al·legacions ha estat presentat a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del departament d’Empresa i Ocupació.