El Consell Comarcal organitza un nou curs per acompanyants de transport escolar

2012-02-09 13:00

El Servei de Cultura i Educació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza un nou curs per acompanyants de transport escolar. Tindrà una durada de 16 hores lectives més quatre de pràctiques, lliurant-se el corresponent certificat d’assistència (20 hores, en total). Aquest curs es desenvolupa els dissabtes 4, 11 i 25 de febrer i el 3 de març, de 10 a 14 hores, a la mateixa seu del Consell.

En total, el servei de transport escolar porta diàriament uns 2.400 alumnes de tota la comarca, que pertanyen als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres. Per atendre el servei, el Consell té contractats una vuitantena d’acompanyants que viatgen amb els alumnes en cada autocar i tenen cura de recollir-los a les parades i deixar-los a l’escola o institut on estan matriculats.

L’experiència dels darrers anys fa veure la necessitat que el personal que treballa d’acompanyant en el transport escolar tingui una mínima formació i uns mínims coneixements del tema, motiu pel qual es fa necessària aquesta formació. Els objectius del curs passen per dotar als monitors de transport escolar dels recursos psicopedagògics necessaris per a la realització de la seva tasca, que conegui quines són les seves funcions i la seva responsabilitat i que sàpiga la normativa vigent en matèria de transport escolar.