El Consell Comarcal obre la convocatòria de subvencions per a projectes en matèria de joventut

2012-11-21 08:00

El Consell Comarcal ha obert, per segon any consecutiu, una convocatòria de subvencions per a projectes i actuacions juvenils en l’àmbit de l’Alt Empordà i adreçades a entitats sense finalitats lucratives que tinguin per finalitat les actuacions en matèria de joventut. 

Segons les bases, els criteris que serviran per valorar les peticions puntuen de forma especial els projectes que suposin actuacions innovadores en benefici de la comarca i iniciatives comunes on hi participin cooperativament diferents entitats. Altres criteris que es tenen en compte són els projectes on in participin joves de diferents municipis, els que promoguin l’intercanvi generacional, i els que vagin dirigits a joves en situació de vulnerabilitat, entre altres. 

Cada entitat podrà presentar un màxim de tres projectes. Les peticions s’han de fer arribar amb la documentació corresponent (es por consultar i baixa les sol·licituds directament de la pàgina web del Consell) . Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris fixats. Segons la qualificació aconseguida, el pressupost presenta i la dotació que s’estableix a la convocatòria –és a dir, 6.000 euros en total- es concretarà l’import de la subvenció per part de la comissió qualificadora. 

Aquesta comissió l’integren el conseller comarcal de Joventut, el secretari, el coordinador de l’àrea i tres representants de les entitats juvenils de l’Alt Empordà (un de l’àmbit del lleure, un altre de l’àmbit de la cultura i un darrer de l’àmbit social). La Comissió de Govern adoptarà la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos tenint en compte que la presentació de sol·licituds s’acabarà el proper 17 de desembre.