El Consell Comarcal lliura els plans de gestió de residus a 60 municipis altempordanesos

2011-02-09 11:00

Coincidint, ahir, amb la celebració del Consell d'Alcaldes, es va procedir al lliurament de gran part dels plans de gestió de residus municipals que s'han estat redactant a l'àrea de Medi Ambient en els darrers mesos. En concret, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà n’ha elaborat 60, que han estat lliurats als ajuntaments en format paper i digital. 

Dins decada pla municipal s'hi troba la presentació del model de gestió de residus comarcal, una diagnosi de residus del municipi, les línies estratègiques de recollida de residus per cada fracció i les línies estratègiques de comunicació on s'inclou el pla de prevenció de residus i el pla d'ambientalització de festes i actes públics.

La documentació es complementa amb el pla d'acció, la seva temporalització i el corresponent pressupost. Com a annexes hi figura la ubicació actual dels contenidors i instal·lacions de recollida de residus i el plànol on es formalitza una proposta de nou emplaçament en aquells casos que s’ha considerat més oportú.

La reunió del Consell d’Alcaldes d’ahir va incloure la presentació de les memòries d’activitats realitzades durant l’any 2010 per l’àrea de Promoció Econòmica i dels projectes i activitats del Servei d’Esports. També es va donar compte del reglament regulador de la xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà i del conveni tipus per a l’adhesió a aquesta xarxa i per a la prestació del servei de recollida de residus especials per la deixalleria mòbil.